Languages : English
  

About Us


Contact Us


Statistic
13/01/2015
11/02/2024
1922321
116774


สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้หรือไม่?


เนื่องจากทางเรารับผู้เข้าพักที่มีทั้งทารก เด็กเล็ก และ ผู้สูงวัย เข้ามาพักผ่อนกับเราด้วย
แม้ว่าเราจะรักสัตว์เลี้ยงมากๆ เหมือนกับทุกๆท่าน แต่เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าพักโดยรวม
ทางเราจึงต้องดูแลรักษาสุขลักษณะ และความสะอาดของห้องพักของเราเป็นอย่างมาก
ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก ทางเราไม่รับสัตว์เลี้ยงเข้าพักค่ะ