Languages : English
  

About Us


Contact Us


Statistic
13/01/2015
11/02/2024
1922318
116774


ภายใน หรือ ภายนอก บริเวณใกล้ๆ ที่พัก มีร้านอาหาร หรือ มินิมารท์ หรือไม่


ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก ภายในโครงการไม่มีห้องอาหาร หรือ มินิมารท์ไว้บริการนะค่ะ
แต่ภายนอกที่พัก บริเวณใกล้ๆ ที่พัก มีร้านอาหาร และมินิมารท์ เช่น 7-11 อยู่เยอะมากค่ะ ทั้ง 2 ข้างทางของถนนหลักเลยค่ะ